Mensen met grote zorgbehoefte wisselen minder snel van verzekeraar

Mensen die veel zorg nodig hebben, stappen minder vaak over van zorgverzekeraar dan mensen die geen zorg nodig hebben. Dat signaleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag in dienst zorgmonitor 2019.

Mensen met een grote vraag naar zorg die niet overstappen, doen dat veelal uit angst niet geaccepteerd te worden (18 procent) of omdat ze bang zijn voor verborgen kosten te komen staan (14 procent). De groep die veel zorg nodig heeft bestaat onder meer uit mensen met een chronische ziekte of -aandoening, en mensen die langdurig moeten revalideren.

Bij de groep die zegt geen zorg nodig te hebben, is de vrees voor risico’s van het overstappen stukken minder. Zo’n 2 procent van hen is bang geweigerd te worden door een andere zorgverzekeraar, en 8 procent vreest verborgen kosten.

‘Onwenselijke en onnodige angst bij veel consumenten’

De ACM noemt het onwenselijk dat mensen die veel zorg nodig hebben drempels ervaren voor het overstappen. Verzekeraars moeten volgens de toezichthouder iedereen verplicht accepteren voor de basisverzekering, en moeten transparant zijn over de zorg die ze vergoeden.

“Er is dus werk aan de winkel voor zorgverzekeraars om duidelijker uit te leggen dat er geen beperkende acceptatieregels zijn”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep hierover. Hij roept verzekeraars op om de overstapdrempels op die manier weg te nemen. “Dit kan bijvoorbeeld door hier tijdens het overstapseizoen expliciet aandacht aan te besteden”, aldus Snoep.

Meer overstappers dan in 2018

In totaal stapte in 2019 15 procent van de vijftienhonderd ondervraagde mensen over van zorgverzekeraar. Nog eens 10 procent heeft haar of zijn polis aangepast bij dezelfde verzekeraar, en 25 procent van de mensen stelt zich alleen georiënteerd te hebben.

Vergeleken met een jaar eerder stapten in 2019 meer mensen over. In 2018 was het percentage nog 11 procent.

 

Bron: nu.nl