Geeft uw verzekering voldoende dekking?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering, afhankelijk van het soort aandoening dat u hebt. Veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullende verzekering. Of die voldoende dekking geeft, hangt af van uw polis. Sommige polissen vergoeden slechts een beperkt aantal behandelingen terwijl andere onbeperkt fysiotherapie vergoeden.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. Los van de aandoeningen op deze lijst wordt fysiotherapie voor urine incontinentie ook vanuit de basisverzekering vergoed.

Ouder of jonger dan 18 jaar

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Voor kinderen  jonger dan 18 jaar wordt fysiotherapie per indicatie de eerste 9 behandelingen vergoed. Mocht uw kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

Chronische aandoening

Voor de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.

Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunnen deze behandelingen daaruit vergoed worden. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Heeft uw kind een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Fysiotherapie na een operatie

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende of de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Om precies te weten wat een polis vergoedt, moet u kijken naar de polisvoorwaarden, het vergoedingenoverzicht en de algemene verzekeringsvoorwaarden van een polis. Kijk ook goed of het soort fysiotherapie dat u nodig hebt, daadwerkelijk wordt vergoed.

Check welke aanvullende zorgverzekering voor u voldoende dekking geeft  op ZorgverzekeringWijzer.nl.