De Fysiotherapeut

Elk jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen en allerlei soorten klachten. De fysiotherapeut zorgt dat u sneller herstelt en optimaal kunt (blijven) bewegen.

Wat doet de Fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het

Kwaliteit van zorg en klachtrecht

Klacht over uw fysiotherapeut? Hebt u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de

De algemeen fysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden

De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op lichamelijke klachten die zijn veroorzaakt door werk. Werk oppakken Samen met u werkt de fysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen (mannen, vrouwen, kinderen) met problemen in het gebied van het bekken, de lage rug,

De fysiotherapeut voor mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking heeft, in meer of mindere mate, invloed op het bewegend functioneren. Bewegingsmogelijkheden moeten in het licht van

De geriatriefysiotherapeut

Bij het ouder worden, zeker als u niet voldoende kunt bewegen, kunt u klachten krijgen of minder mobiel zijn. Speciaal

De hart- vaat- en longfysiotherapeut

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die een

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met

De manueel therapeut

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en

De oncologiefysiotherapeut

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Wat doet de oncologiefysiotherapeut? Er kunnen problemen ontstaan als gevolg van

De orofaciaal fysiotherapeut (kaakfysiotherapeut)

De orofaciaal fysiotherapeut wordt ook wel aangeduid als de kaakfysiotherapeut. Hij helpt u met gezondheidsproblemen die te maken hebben met

De sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport (als professional of amateur) of

De psychosomatisch fysiotherapeut

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die te maken hebben met spanning of stress

De (lymf-)oedeemfysiotherapeut

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf-)oedeem. Oedeem is een ophoping van vocht in het lichaam en komt

De revalidatiefysiotherapeut

De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instellingen. Zowel jeugdige als volwassen revalidanten behoren tot de

De ziekenhuisfysiotherapeut

De ziekenhuisfysiotherapeut werkt in het ziekenhuis en behandelt patiënten op de verpleegafdeling, in de oefenzaal of in het zwembad van

Een beweegprogramma bij uw fysiotherapeut

Voldoende lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Voor volwassenen geldt dertig minuten matig intensief bewegen op minstens vijf – maar