Omgaan met de gevolgen van een beroerte (CVA)

 • Bij een beroerte is sprake van een afsluiting van een bloedvat of een bloeding in de hersenen.
 • Welke problemen je na een beroerte krijgt, is afhankelijk van de beschadiging aan je hersenweefsel.
 • Na een beroerte moeten de meeste mensen revalideren.
 • Intensief en regelmatig oefenen is belangrijk na een beroerte.
 • Fysiotherapie draagt op allerlei manier bij aan je herstel.

Wat is een beroerte?

De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor ‘cerebro vasculair accident’. Letterlijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij dit ongeluk raakt het hersenweefsel beschadigd. Jaarlijks krijgen ongeveer 30.000 Nederlanders een beroerte. Bij 80% van de mensen gaat het om de afsluiting van een bloedvat, bij 20% om een bloeding.

De klachten na een beroerte

Een beroerte kan de volgende lichamelijke gevolgen hebben:

 • Problemen met lopen;
 • Moeite om het evenwicht te bewaren;
 • Een arm die niet ‘meewerkt’;
 • Problemen met praten.

Naast lichamelijke gevolgen kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, doordat je gedrag en karakter zijn veranderd. Welke problemen je krijgt en hoe erg die problemen zijn, is afhankelijk de beschadiging aan je hersenweefsel.

Behandeling van een beroerte

Als je een beroerte krijgt, word je vrijwel altijd meteen opgenomen in een ziekenhuis. Ruim de helft van de patiënten mag na een poosje weer naar huis. Als dat nog niet mogelijk is, volgt overplaatsing naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis. Na een beroerte volgt voor de meeste patiënten, thuis of in een instelling, een periode van revalidatie. Revalideren is teamwerk. Allerlei soorten hulpverleners leveren in eerste maanden na de beroerte allemaal hun eigen, specifieke bijdrage aan het revalidatieproces. Zo’n revalidatieteam bestaat onder meer uit een:

 • (Revalidatie)arts
 • (Verpleeg)huisarts
 • Ergotherapeut
 • Sportinstructeur of bewegingsagoog
 • Logopedist
 • (Neuro)psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • (Wijk)verpleegkundige
 • Fysiotherapeut

De behandeling richt zich in de revalidatieperiode op het voorkomen of verminderen van de lichamelijke en psychosociale problemen.

Wat je zelf kunt doen

Als je een beroerte hebt gehad, moet je vaak allerlei dingen weer opnieuw leren. Dit lukt alleen als je intensief en regelmatig oefent. Onregelmatig oefenen kan voor een terugval zorgen. In alle fases van de behandeling is het belangrijk dat je fysiotherapeut weet wat je doelen zijn. Wat wil je graag weer kunnen? Praat erover. Dan kan je fysiotherapeut de behandeling, adviezen en begeleiding afstemmen op jouw persoonlijke situatie.